Andra dagen av skarpövningen

image

Trots att vi har jobbat i sex dagar är vi först till frukosten. Som alltid. Idag ska gruppen tillsammans med MSBs team och saneringstrupp vara en insatsreserv. Vid gårdagens tillslag samlades underrättelselser som tyder på att antagonister förbereder fler brott. Aktioner nu två adresser har förberetts under natten av underrättelse men det finns vetskap om andra platser som inte ännu har lokaliserats. Det liknar var egen brottsbekämpning.