Hej då och tack för oss!

Som avslutning på den här konferensen berättar Annika Östberg om ”Hur håller man sig drogfri i fängelset?” i ett samtal med moderatorn Birgitta Göransson.

Annika Östberg var grav heroinmissbrukare när hon 1981 dömdes till livstids fängelse i USA.

Tack alla kollegor som medverkat under konferensen och vi kanske ses igen på nästa drogFOKUS 2014, även den i Norrköping.

Hej då!

Nyss visade vi en hund – nu pratar vi kat

Petter Norman, projektledare på tullkriminalen i Malmö, föreläser nu om kat.

Kat – Samhällsproblematikern, integrationsförstöraren och terrorismfinansiären?
Tullverket utreder cirka 250 enskilda katsmugglingar varje år och tar cirka 15-20 ton kat i beslag varje år. 2011 togs 18.3 ton kat i beslag. Tullverket har de senaste åren slagit ut tre kriminella nätverk som försett Sverige och Skandinavien med 100-tals ton med kat. Föreläsningen kommer att beskriva katsmugglingen och hur de kriminella nätverken agerar. Den kommer även ge exempel de projekt som bedrivits för att slå ut de kriminella nätverken.

I salen bredvid
Samtidigt i en sal bredvid föreläser Lars Hansson, nationell specialist i narkotika, dopningsmedel, läkemedel och vissa hälsofarliga varor, tillsammans med Astrid Eklund, vice överåklagare, Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Stockholm.

Förstörandelagen – hinder och möjligheter med ickeklassade preparat
Föreläsningen ger konkreta exempel på omhändertagande av olika missbrukssubstanser, vilka substanser som är mest förekommande samt vilka effekter substanserna har vid missbruk. Vem det är som försöker föra in dessa missbrukssubstanser till Sverige och vilka står bakom försäljningen av drogerna? Vem det är som missbrukar substanserna och vilken ålderskategori är mest förekommande?
Här ges även en sammanfattning av vad lagen hittills har haft för effekt för Tullverkets brottsbekämpning av nya missbrussubstanser.

Penny hittade narkotika på polis

Mats Lidstam med narkotikasökhunden Penny, som till vardags är stationerad på Skavsta flygplats, hade på förmiddagen uppvisning på en ö utanför konferenshallen. Penny sökte på bagage och person.

Konferensen har många volontärer som hjälper till med allt från himmel till jord. Vi frågade en handfull av dem om de ville ställa upp som figuranter när Penny skulle visa personsök. De visade sig att samtliga av dem arbetade som poliser i Norrköping. Det är inte varje dag en tulltjänsteman stoppar narkotika i fickan på en polis.

Det var många som hittade ut för att se Penny hitta gömmorna på nolltid.

Först ut är Håkan om Pangea IV

Håkan Hansson från brottsbekämpningen i Malmö är först ut att föreläsa från Tullverket. Ämnet är Pangea IV – falska läkemedel.

Hur vanligt förekommande är ”falska” läkemedel i postflödet till Sverige och på den svenska marknaden? Förekommer det fortfarande – trots all information som finns tillgänglig – försäljning via nätet av dessa falska och otillåtna preparat? Innehåller verkligen dessa läkemedel förbjudna substanser?
Svaren på dessa frågor ger Håkan genom att berätta om Operation Pangea IV.

Utställarna är många

Det är över 70 olika myndigheter och organisationer som ställer ut under konferensens två dagar. Deltagarna kan besöka montrarna mellan seminarierna.

Tullverkets monter bemannas av Margareth Nilsson från kommunikationsavdelningen och Madeleine Karlström från en gränsskyddsgrupp på Skavsta.

– Vi har många besökare som har frågor och funderingar kring hur vi arbetar i post- och kurirflödet, mest med tanke på alla nya preparat och förstörandelagen, säger Madeleine. Det är också många som undrar hur de ska gå tillväga för att få jobba hos oss.

Invigning i de Geer-salen

Barn- och äldreministern Maria Larsson skulle ha börjat invigningen, men blev blixtinkallad på ett möte med sin chef, statsministern, på morgonen och därför fick arrangörernas generaldirektörer möjligheten att tala först.

Vår egna generaltulldirektör var självklart på plats.

Maria Larsson kom i ilfart från Stockholm och var väldigt tydlig i sin presentation att det arbete vi alla gör i kampen mot narkotikan är viktig.

Välkomna att följa med på drogFOKUS 2012!

Konferensen drogFOKUS syfte är att inspirera och skapa dialog – allt med koppling till alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Konferensen arrangeras av olika myndigheter och organisationer och går i år av stapeln i Norrköping den 24-25 oktober.

Tidigare hette konferensen ”Sverige mot narkotika”, men har sedan 2010 breddats och omfattar nu alla områden inom ANDT.

Under konferensens två dagar kommer medarbetare från Tullverket föreläsa på flera olika seminarier.

Birgitta Göransson är konferensens moderator och hälsar här alla välkomna.

Samtliga arrangörer av konferensen drogFOKUS tillsammans med Tullverket är ANDT-sekretariatet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Dopingjouren, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Norrköpings kommun, Polisen, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens institutionsstyrelse (SIS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket och Transportstyrelsen.