Vi är igång!

Det har redan, endast tre timmar in på festivalen varit många besökare i vårt tält. Vi har fått en bra placering där många familjer och ungdomar rör sig. Det är även gott om plats för att arrangera uppvisningar med narkotikasökhundarna.