Packat och klart

Väntar i hotellets lobby på transport till flygplatsen. Dags att sammanfatta. Det har varit en lyckad resa. Mötet med våra kinesiska kollegor gick väldigt bra, vi har fått det goda samarbetet bekräftat, vi har kommit överens om hur vi ska vidareutveckla och stärka samarbetet ytterligare genom studiebesök, seminarier etc. Therese har presenterat den blivande tullattachen Tuomas som blivit mycket väl mottagen, kineserna uppskattar mycket att Tullverket gör denna satsning.

Mötet med ambassadören var också mycket bra. Toumas blev varmt välkomnad av sina blivande kollegor, han kommer att bli väl mottagen när han kommer i oktober. Vi har också löst ut en del praktiska frågor.

Även mötet med Frode på sambandskontoret var givande, vi fick en inblick i sambandsmannens vardag och diskuterade praktiska frågor.

Målen för resan är uppnådda, det har varit både givande och trevligt. Väl hemma igen fortsätter arbetet med att realisera det vi kommit överens om med kineserna och de vidare förbredelserna inför placeringen i Kina.