Therese besöker Kina

GD Therese Mattsson reser till Beijing, Kina, den 5-7 juni. Resan sker på inbjudan av Kinas tullminister YU Guangzhou. Hon kommer också att träffa vice tullminister SUN Yibiao samt ytterligare ett antal representanter från tullen i Kina. Tullverket har sedan lång tid tillbaka ett gott samarbete med tullen i Kina. Samarbetet inleddes redan 1997 och har intensifierats sedan 2005 där representanter från Tullverket och tullen i Kina besökt varandra vid flera tillfällen. Lars Karlsson och Anneli Wengelin, Vls, och den blivande tullattachen Tuomas Liikavainio följer med på resan.