Avslutning

Efter ett avslutande föredrag om internationell handel är det dags att säga tack och hej för idag och i år.


GD spänner på sig snabba skorna och ilar vidare mot GOB möte. Väl mött till nästa års tulldagar!


Ulf Pehrsson från LM Ericsson, Maria Rankka VD på Stockholms handelskammare och Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv hade en gemensam och uppskattad dragning om internationell handel.

Att vara interkulturellt kompetent

Samtidigt i en annan seminariesal: interkulturell kommunikation i näringslivet. Hur gör man? Vad gör man? Det finns landspecifika kommunikationssätt.

Anna Falkman-Leth, biträdande chef för utbildning och information, reflekterar över seminariet:

Olika kulturella fenomen: 80 % av japanerna tycker att chefen bör kunna allt. 10% av svenskarna håller med.

Svenskarna är mer för samarbete än för att tävla. Det motsatta gäller för japanerna.

I Sverige har vi 29 sociala koder. Hur tolkar vi handslag till exempel? Hårt ? Löst? Mycket läses in i det! 70% sker icke verbalt i Sverige.

Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden

Gunilla Gundersen och Mikael Wikström pratar om vårt stora arbete med omprövningarna. Dagens status: 400 av 11000 kvar. Solvens, efterlevnad av tullbestämmelserna, notering i bokföring även kallat nib samt aviseringsmeddelanden är något av det som omprövningen omfattar.

 Omprövningen ska vara klar 31 december. Aviseringsmeddelanden, internt Aviimex, och stöd för dessa ska vara i gång 31 mars 2013. Vi har tidigare inte haft krav på anmälan utan bara nib för lokalt klareringsförfarande. Vi har alltså haft bristfällig kännedom och kontroll. Nu kommer vi ställa krav på elektronisk anmälan och företagen måste invänta beslut innan godset frigörs.

Mina sidor – version ett

Efter lunch med lite mingel fortsätter dagen med seminariepass två. Alla pass består av tre seminarier där deltagarna får välja vilket de ska gå på.

Ett av passen: Magnus Lindblad från kommunikationsavdelningen pratar om Mina sidor och den första versionen av denna e-tjänst. Genom en liten minigallup i form av handuppräckning får vi veta att en viss andel av publiken redan använder Mina sidor. En lite större andel känner till mina sidor men har ännu inte registrerat sig. Åhörarna får ta del av en utförlig presentation av tjänsten. Under tiden ställs frågor om tex hur nya användare läggs upp.

God dialog grunden till gott AEO-samarbete

Stefan Björkencrona och Mikael Wennergren från volvo pratar om AEO. Unikt att det är ett certifikat som söks i ett EU-land som är giltigt i hela unionen. Tyskland har flest certifikat i hela EU. Många aktörer och en utökning av certifikat per automatik i samband med omprövning av tillstånd är orsaken till detta.

Varför ansökte Volvo?
Förenklingar, säkerhet och skydd samt ordning och reda i processerna.

Tillsammans berättar talarna om ansökningsförfarandet som bygger på samarbete och en god dialog. Volvo tipsar om att göra en ordentlig kostnads- och nyttoanalys innan. AEO guidelines förändrades under resans gång vilket var en ordentlig utmaning.

Guidelines, nätverksmöten och en helpdesk harmoniserar arbetet m AEO inom EU berättar Stefan.

Noggrann bokföring, full kontroll på godsets status, implementering i verksamhet, utbildning av personal samt dokumentation av processerna är Mikaels råd till företagen!

20121011-113650.jpg


Stefan Björkencrona, nöjd föredragshållare, tillsammans med Sofia Ekelöf och Anna Falkman Leth.

 Mikael Wennerberg från Volvo, även han nöjd föredragshållare, tillsammans med glada besökare.

På tullfronten mycket nytt

Ucc- en enorm massa text som handlar om hur vi ska elektronisera informationsflödet. 2015 ska ucc tillämpas. 2020 ska alla förändringar vara på plats!

Vad innebär ucc i stort?
Vi kommer ha ett gemensamt it-stöd för tillståndsansökningar. Säkerhet ska stämmas av per transaktion. AEO-kraven utökas med kompetens. Aktiv förädling restitutionssystemet försvinner.

Idag jobbar vi med aviseringsmeddelanden vid lokalt klareringsförfarande, internt kallat avimex!

Vad händer under 2013?
Elektronisk tullhantering: vi tittar på hur andra länder arbetar. Vi vill ha input från näringslivet. En referensgrupp med näringsliv och andra myndigheter kommer starta och vi kommer utifrån den göra en analys.

Utmaningarna i vårt arbete

Therese inleder med att prata om: Utmaningarna i vårt uppdrag, att stoppa det illegala flödet!

Budget: vi är duktiga men vi måste bli bättre på att automatisera och selektera. Och identifiera ekonomisk brottslighet. Straffa de som inte sköter sig medvetet.

Vad har hänt under 2012?
Vi vill utöka kommunikationen med näringslivet. 22 företag är intervjuade av kommunikationsavdelningen. De säger att vi kan bli bättre, tydligare kommunicera om ucc, den moderniserade tullkodexen. Vi måste tydligare kommunicera med näringslivet. Nästa år vill jag säga att vi har en bättre dialog med er, säger Therese.

Tullsvars nöjdhetsundersökning tas också upp, även där kan dialogen bli bättre, se till att hela frågebilden görs klar.

Vi jobbar på att förbättra analysförmågan för att få in rätt uppbörd i rätt tid.

Nya e-tjänster har lanserats: Mina sidor, eori webblösning.

Omprövningar av tillstånd har haft en stor del av tullåret 2012.

Therese avslutar med en lärdom från hennes första år, en uppmaning till företagen: Tullfrågor är inte alltid en strategisk fråga i näringslivet. Lyft det på er hemmaplan!

Turen har kommit till den kungliga huvudstaden

Utställarna förbereder sina montrar. En extullare, Zoran Dimoski, på besök uttrycker sin förväntan över dagen. En av årets absolut viktigaste tullhändelser för näringslivet. Det är viktigt att synas för potentiella kunder, låta dem veta vad vi på Ernst & Young kan erbjuda. Viktigt att träffa kollegor, gamla som nya, och utöka nätverket.


Zoran tillsammans med dagens bloggerska Linda Hedlund.

Avslutningspasset

Nu bär det av till tulldagen i Stockholm som hålls på torsdag den 11/10.

Sista passet på dagen innan after-tull är nu också avklarat. Det bestod av en paneldebatt.

image

Som avslutning fick panelen ge tips till Tullverket och handelsministern. Tipsen handlade bland annat om att ta tillbaka kundansvarig, bevara och skapa kompetens, skapa fler incitament till certifiering och för handelsministern var det fler handelsavtal som var tipset.

 

Vi fick även besök av tullhunden Benni som visade prov på sina färdigheter.